Raport z konsultacji społecznych dla dodatkowego zakresu (zamknięcie skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju)

W związku z rozszerzeniem zakresu umowy głównej przez Zamawiającego polegającym na uzupełnieniu dotychczasowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów”, o zamknięcie skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju, Konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o. oraz Mosty Kraków S.A. w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. przeprowadziło konsultacje społeczne dla ww. zakresu. Ankiety można było dostarczyć w terminie do dnia 31.12.2020 r. Poniżej raport z przedmiotowych konsultacji społecznych.

12 marca 2021