Raport z konsultacji społecznych dla WARIANTU NR 4 – WARIANTU SPOŁECZNEGO

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie 15.06.2020 -.21.06.2020 r. Przedmiotem zorganizowanych konsultacji społecznych był wariant nr 4 tzw. wariant społeczny, który powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniu 14.10.2019 r. w Gminie Mogilany. Przedmiotowy wariant został opracowany na podstawie ustaleń z Władzami Gminy Mogilany oraz Zamawiającym oraz m.in. w oparciu o wnioski mieszkańców zgłoszone na konsultacjach społecznych w dniu 14.10.2019 r. w Gminie Mogilany. W związku z obostrzeniami wynikającymi z nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem zakażenia się COVID-19 konsultacje społeczne przeprowadzono w formie elektronicznej. Ponadto w dniu 18.06.2020 r. w godzinach 08.00-17.00 obył się dyżur telefoniczny Projektantów, podczas którego mieszkańcy oraz zainteresowane strony miały możliwość zadawania pytań, zgłaszania swoich sugestii czy uwag oraz rozwiania ewentualnych wątpliwości.
Załącznik nr 1 – Raport z konsultacji społecznych
Załącznik nr 2 – strona tytułowa_załącznik nr 1Załącznik nr 1 do raportu

9 listopada 2020