Aneks nr I/209/ZI/I-1/2020 z dnia 24.08.2020 r.

W dniu 24.08.2020 r. pomiędzy Zamawiającym tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie a Wykonawcą został podpisany aneks nr I/209/ZI/I-1/2020 do umowy głównej. W przedmiotowym aneksie Zamawiający zlecił dodatkowy zakres przedmiotu opracowania polegający na zwiększeniu zakresu pierwotnego opracowania dokumentacji projektowej o zamknięcie skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiącej jedną całość w ramach zadania pn.: „Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów”.

24 sierpnia 2020