Inwestor

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
tel.centr. +48 12 417 25 00; fax +48 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:

  1. Magdalena Ślaga, tel. (12) 417- 28-45, e-mail: malaga@gddkia.gov.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Lider Konsorcjum:

MPRB Sp. z o.o
ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków.
tel. +48 12 312 18 78; fax +48 12 312 18 70
e-mail: biuro@mpmosty.pl

mosty-krakow1

Partner Konsorcjum:

Mosty Kraków S.A.
ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków.
tel. +48 12 312 18 78; fax +48 12 312 18 70
e-mail: biuro@mpmosty.pl


Kierownik Projektu:

Dominika Mazur, tel. 693 636 460, e-mail: dominika@mpmosty.pl