Konsultacje społeczne_15.06.2020 r. (Wariant nr 4 tzw. Wariant społeczny)

Konsultacje społeczne_14.10.2019 r. (Wariant nr 1 – 3)

Postęp robót