Prace projektowe

 • Opracowano dokumentację geologiczną dla zakresu podstawowego,
 • Opracowano materiały do wniosku o DUŚ dla zakresu podstawowego,
 • Zakończono inwentaryzację przyrodniczą,
 • Opracowano wariant społeczny,
 • Zorganizowano konsultacje społeczne dla wariantu społecznego,
 • Opracowane warianty węzła i przejścia dla pieszych rozszerzono o zamknięcie skrzyżowania DK7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie,
 • Wykonanie mapy do celów projektowych
 • Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu w zakresie inwestycji
 • Wykonanie analizy i prognozy ruchu
 • Opracowanie wariantów węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych
 • Program badań geotechnicznych