Ankiety z konsultacji społecznych

Podczas konsultacji społecznych postanowiono wydłużyć termin przekazywania wypełnionych ankiet z 7 dni na 14 dni tj. do 28.10.2019 r. Ankiety można również przesyłać na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tj. ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

14 października 2019