Konsultacje społeczne dla dodatkowego zakresu – termin i materiały do pobrania

Od 14 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. odbywać się będą konsultacje społeczne dla dodatkowego zakresu związanego z rozszerzeniem zakresu umowy głównej pn.: „Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów” polegającym na uzupełnieniu dotychczasowej dokumentacji projektowej o zamknięcie skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju.

Konsultacje prowadzone będą wyłącznie drogą elektroniczną, z uwagi na epidemię koronawirusa. Wszystkie materiały dotyczące planowanej inwestycji są dostępne na przedmiotowej stronie internetowej oraz http://www.mogilany.pl/, https://www.gddkia.gov.pl/pl/306/gddkia-krakow.

W dniu 17 grudnia 2020 r, w godzinach 8:00-17:00, dyżur telefoniczny pełnić będą wykonawcy dokumentacji projektowej pod numerami telefonów:

  • sekretariat – 12 312 18 78
  • pracownia drogowa – 12 312 18 76
  • pracownia mostowa – 667 677 906
  • pracownia ochrony środowiska – ekrany – Z powodu nieprzewidzianych okoliczności, pytania w zakresie ochrony środowiska i ekranów akustycznych, prosimy kierować w formie ankiet, drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mpmosty.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura tj.: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków.
  • kierownik projektu – 693 636 460

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej za pomocą ankiety. Ankietę należy dostarczyć w terminie do dnia 31.12.2020 r. za pomocą:

  • Poczty – na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,
  • Faksu – na nr +48 12 312 18 70,
  • Poczty elektronicznej – na adres: biuro@mpmosty.pl – z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK 7 gr. m. Krakowa – Libertów” – zakres dodatkowy”
4 grudnia 2020