Konsultacje społeczne dla dodatkowego zakresu (zamknięcie skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju)

W związku z rozszerzeniem zakresu umowy głównej przez Zamawiającego polegającym na uzupełnieniu dotychczasowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów”, o zamknięcie skrzyżowania DK 7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie/ Gaju, Konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o. oraz Mosty Kraków S.A. planują w terminie od 27.11.2020 r. przeprowadzić konsultacje społeczne dla przedmiotowego zakresu.
Ze względu na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. – poz. 522 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz dalszych aktów prawnych w tej kwestii, konsultacje społeczne planowane są w formie elektronicznej.
Dokładna data konsultacji społecznych oraz przebieg będą podane na stronie internetowej (https://dk7-krakow-libertow.pl oraz http://mogilany.pl) w zakładce aktualności, w terminie późniejszym.

9 listopada 2020