Postęp prac projektowych

Obecnie opracowywane są warianty węzła dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów. Wykonawca wykonał wizję lokalną odcinka drogi DK7 przed przystąpieniem do prac projektowych. Przeprowadzana jest inwentaryzacja na terenie inwestycji oraz w zakresie jej oddziaływania na środowisko.

Wariant B

Wariant C

Wariant D

14 sierpnia 2019