Postęp prac projektowych

Wykonawca przygotował cztery warianty węzła w km ok. 675+500 DK7 (A, B, C1, C2) oraz przejścia dla pieszych w km ok. 674+760 DK7. W dniu 05.06.2019r. Zamawiający wybrał do dalszych etapów opracowywania wariant B, C1 i C2, których nazewnictwo zostało zmienione odpowiednio: wariant C1 obecnie wariant C, wariant C2 obecnie wariant D. Sposób wykonania przejścia dla pieszych uzależniony będzie ukształtowaniem terenu i rozwiązaniami projektowymi danego wariantu.

Przeprowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza na terenie inwestycji oraz w zakresie jej oddziaływania na środowisko.

13 grudnia 2018