Konsultacje społeczne

Konsorcjum firm: Lider MPRB Sp. z o.o. oraz Partner MP-MOSTY Sp. z o.o. w lutym 2019 r. rozpoczęło prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku granica Miasta Krakowa – Libertów. W ramach prac projektowych zostały przygotowane cztery warianty węzła w km ok. 675+500 DK7 (A, B, C1, C2) oraz przejścia dla pieszych w km ok. 674+760 DK7. Następnie Zamawiający do dalszych etapów opracowywania wybrał wariant B, C1 i C2, których nazwy zostały zmienione odpowiednio na: wariant C1 obecnie wariant C, wariant C2 obecnie wariant D. Następnie w celu uporządkowania zmieniono nazwy wariantów odpowiednio na wariant 1, wariant 2 i wariant 3. Sposób wykonania przejścia dla pieszych uzależniony będzie ukształtowaniem terenu i rozwiązaniami projektowymi danego wariantu.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), która m.in. pozwoli na określenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko. Planowany termin uzyskania przedmiotowej decyzji DUŚ: sierpień 2020 r. Następnie zostanie opracowana Koncepcja Programowa. Ostatnim etapem jest przygotowanie materiałów przetargowych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów. W drodze przetargu zostanie wybrany Wykonawca prac projektowych umożliwiających uzyskanie decyzji ZRID. Przewidywany termin zakończenia procedury przetargowej: lipiec 2021.

W związku z powyższym na terenie Gminy Mogilany odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

Data i miejsce planowanego spotkania informacyjnego:

14 października 2019 r. godz. 17:00 – budynek Urzędu Gminy Mogilany

Dodatkowo tego dnia w godz. 10:00 – 13:00 oraz 14:00 – 16:00 odbędą się dyżury, na których będzie można porozmawiać indywidualnie z Projektantami.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniach.

Z materiałami dotyczącymi planowanej inwestycji (cel i zakres, opis, plany sytuacyjne dwóch wariantów przebiegu trasy drogi można zapoznać się także na stronie internetowej Gminy Mogilany: http://mogilany.pl)

Pliki do pobrania:

3 października 2019